Digitalizace úřadů v Česku: k zápisu tažného zařízení je třeba nové lejstro

Léta zaběhaný systém zápisu tažného zařízení do technického průkazu je teď složitější. K typovému listu nově potřebujete další dokument, jinak vás z přepážky na registru pošlou zpátky domů.

V době, kdy je digitalizace státní správy celosvětovým trendem, přišlo české ministerstvo dopravy s novým byrokratickým požadavkem. K zapsání tažného zařízení do technického průkazu si musíte připravit papír navíc. Bez tohoto kroku přitom nemá tažné zařízení na autě co dělat. Svět českého registru vozidel se tak opět vzdaluje 21. století a zase o něco víc připomíná staré mocnářství.

Typový list je dokument, který vystavuje dovozce příslušenství. Registrované montážní místo na něm razítkem a podpisem potvrzuje odbornou montáž – platí to nejen pro tažná zařízení, ale třeba i pro homologovaná kola, která se rozměry odlišují od těch, jaká má schválená sám výrobce daného auta (aby to nebylo moc jednoduché, zápis alternativních kol funguje v detailech jinak, než co platí pro tažná zařízení).

Před dvěma lety se předpisy s ohledem na regulace emisí CO2 zpřesnily. Pokud vůz není vybaven tažným zařízením z výroby, je potřeba ho namontovat dodatečně a tuto skutečnost zapsat do technického průkazu až po samotné první registraci vozu. Auta, která v zájmu snížení emisí CO2 nemají tzv. přípravu na tažné zařízení (chlazení a brzdy dimenzované na tahání vleku), mají v dokladech nulovou hmotnost přívěsu a nelze na ně legálně domontovat tažné zařízení. A některé automobilky toho v honu za snižováním CO2 o každý gram využívají a opravdu vyrábí verze aut nevhodné pro tahání vozíků.

Nyní nastupuje další „novinka“. Dosavadní postupy se v návaznosti na nové evropské regulace změnily od 1. března, což ministerstvo s měsíčním předstihem vysvětlilo následovně: „V současné době nemá ministerstvo jakoukoliv kontrolu nad montážními pracovišti jednotlivých výrobců tažných zařízení či jejich zástupců. Vzhledem k tomuto budou seznamy montážních pracovišť a vzory typových listů odstraněny z webu ministerstva k 1. 3. 2021.“  

Seznam montážích míst už opravdu na webu ministerstva nenajdete. „Byl využíván pouze některými z nich. Nebyl tedy aktuální a neplnil svůj účel,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Tažné zařízení do technického průkazu tedy dosavadním nejjednodušším způsobem nezapíšete. Typový list s potvrzením o montáži nestačí, jak se na vlastní kůži přesvědčil jeden ze čtenářů iDNES.cz, který má na starosti středně velkou flotilu firemních vozů. Neznalost sice neomlouvá, ale o novém pravidle věděli jen na pracovišti registru, kde měl nejmenovaný čtenář dopředu zarezervovaný termín návštěvy. Bohužel si musel domluvit nový. Jasné varování s popisem nového postupu na ministerském webu nenajdete.

Nově je k potvrzenému typovému listu potřeba doložit kopii pověření montážní dílny od výrobce nebo dovozce příslušného typu tažného zařízení. Alternativou, která však dosud nebyla potřeba, je potvrzení z STK, jaké dostanete při dovozu auta. Výjimku z nového pravidla mají jen tažná zařízení s národním schválením. Většina výrobců, ať už jde o Brink, Westfalii, slovenskou Galii nebo polský Autohak, však má schválení celoevropské.

„Z důvodu zachování bezpečnostních standardů při montáži je tedy z pochopitelných důvodů potřeba doložit to, že místo je skutečně proškoleným montážním pracovištěm. Což je prováděno i nyní. Zda je toto potvrzení prováděno samostatným dokumentem, potvrzením na typovém listu nebo odkazem na internetové stránky je již v kompetenci daného výrobce či dovozce tažných zařízení,“ doplňuje pro iDNES.cz František Jemelka.

I nadále je pak potvrzení z STK potřeba, pokud je na daný vůz tažné zařízení přemontované z jiného vozidla. Nic se nemění ani v případě, že k tažnému zařízení nejsou žádné doklady – pak je potřeba vyjádření od výrobce tažného zařízení nebo ze zkušebny. Zde je certifikovaná kontrola potřeba. U tzv. montážních pracovišť ale ministerstvo svoji neschopnost kontrolovat jejich činnost nebo ji delegovat na výrobce a dovozce tažných zařízení přenáší na majitele aut.

Náhradou je nová nutnost na pracoviště registru přinést kopii osvědčení, které úředník zkontroluje a vrátí. Toto opatření nevzbuzuje ani iluzi kontroly a všem zúčastněným jen zbytečně komplikuje úkon zapsání tažného zařízení do technického průkazu.

Zdroj : iDNES.cz Lukáš Vaverka