Autoservis otevřen i po 1.3.2021

V souvislosti s aktuálním Usnesením vlády č. 217 o přijetí krizových opatření od 1.3.2021 proběhla upřesňující komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu s níže uvedeným výsledkem :

Servisní služby oprav vozidel již nejsou přímo uvedeny ve výjimkách z opatření, kdy služby přímo v provozovnách jsou zakázány. Bylo však ze strany MPO jednoznačně potvrzeno, že autoservis může od 1.3. fungovat s tím, že klienti nesmí mít přístup do provozovny. Je třeba tedy veškerou komunikaci se zákazníkem uskutečnit ve venkovních prostorách, a to včetně venkovních prostor autoservisu.

Vyplývá z toho i informace pro zákazníka, že autoservisy mají nadále provádět veškerou činnost, omezení se vztahuje na otevření přijímacích prostor a umožnění vstupu zákazníků. Kontakt se zákazníkem musí být zcela omezen pouze na předání vozidla ve venkovních prostorách za dodržení všech obecných hygienických pravidel kde se případně i podepíší zakázkové listy a další náležitosti.