Montáž a prodej tažných zařízení Hook

Našim zákazníkům nabízíme montáž a prodej tažných zařízení značky HOOK. Firma HOOK vyrábí homologovaná závěsná zařízení včetně elektroinstalace pro naprostou většinu u nás registrovaných vozů.

 

Na základě dobré spolupráce s firmou HOOK CZ s.r.o. jsme pověřeni pro odbornou montáž tažných zařízení s koulí ISO 50 značky HOOK CZ, GDW Belgie a Sport Jacht Praha. Na základě tohoto pověření nemusíte s u nás namontovaným tažným zařízením značky HOOK na kontrolu na STK, ale pouze musíte navštívit příslušný Magistrát - odbor dopravy a tažné zařízení k Vašemu vozidlu přihlásit.

   
   

   

  Tažná zařízení se v principu vyrábí trojího druhu - v závislosti na provedení kulového čepu :

  • uchycení kulového čepu na dva šrouby
  • bajonet : upínání bez použití nářadí
  • vertikální bajonet : upínání bez použití nářadí, po odejmutí je TZ na voze "neviditelné"

  Rozdíly jsou pochopitelně v pohodlnosti demontáže, ale také pochopitelně v ceně. Čím snadněji odstranitelné ( bez použití nářadí ), tím dražší. S případnou demontáží úzce souvisí i české právní předpisy, které nám jasně říkají : V případě, že je namontováno tažné zařízení, které lze demontovat bez použití nářadí, pak v případě jízdy bez přívěsu nesmí být namotováno. Tažné zařízení, na jehož demontáž je potřeba nářadí, musí být demontováno pouze v případě, že zhoršuje čitelnost registrační značky nebo zakrývá osvětlení vozidla.

  Konkrétně uvedeno ve Vyhlášce 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění vyhlášek č. 100/2003 Sb., č. 197/2006 Sb., č. 388/2008 Sb., č. 283/2009 Sb. a č. 216/2010 Sb. :31. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.